Jelen adatkezelési tájékoztatás célja, hogy Rozmán-Biczó Ágnes e.v.  által üzemeltetett (továbbiakban: Adatkezelő)  www.dekor-alom.hu weboldalon (továbbiakban: honlapon) és a kapcsolódó Facebook oldalon az adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztassa.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelési tájékoztató kizárólag a jelen honlapon keresztül történő kapcsolat felvételi és közzétételi tevékenységgel illetve online megrendeléssel összefüggésben értelmezhető. Személyes adatot a jelen tájékoztatóban szereplő esetekben és jogalapok alapján a szükséges mértékben kezelünk.
A honlapon elhelyezett kapcsolat felvételi űrlap kitöltéséhez a név és az elektronikus levelezése cím beírása szükséges.
Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat.

A honlapon a testre szabott böngészés érdekében a felhasználó számítógépén kis http adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, annak megfelelő működését nem tudjuk garantálni.

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel:
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítése.
Az üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Az üzenetküldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Az érintettek köre:

A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye. A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 9700 Szombathely, Mikes K. u. 3. 3/25. címen,
 • e-mail útján az info@dekor-alom.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 30/303-7281 számon.
Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Megrendelés:
Adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a birtokába jutott személyes adatokat.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
Rozmán-Biczó Ágnes e.v. és kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.
Az igénybe vett adatfeldolgozók:
Futárszolgálat

DPD Hungary Kft. (csomagküldés)
Magyar Posta Zrt. (csomagküldés)

Könyvelő

Németh Adrienn e.v. (könyvelés, adminisztráció)

Tárhely-szolgáltató
 • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Evolutionet Kft.
 • Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
 • Honlap: www.domain-tarhely.net
 • Email: info@domain-tarhely.net
 • Telefon: 06 30 503 1929
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Közösségi oldalak:
 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

A vásárlónak jogában áll kérelmezni az adatkezelőnél – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, – személyes adatainak helyesbítését, – személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)